A IV -A întalnire internațională în cadrul proectului SEEDS a avut loc în Alba Iulia, România

 A IV-a întâlnire internațională în cadrul proiectului SEEDS  din Alba Iulia, România

 Cea de a IV-a întâlnire internațională a proiectului SEEDS a avut loc între 21-25 aprilie 2016 , reuniune găzduită la Alba-Iulia, România. de Asociatia pentru Consoldiarea Societatii Civile – Valea Jiului.

Scopul proiectului SEEDS este de a dezvolta și a testa un atelier de lucru care include diferite metode cu scopul de a prezenta conceptul de economie socială și antreprenoriat social ca alternativă la dependența ONG-urilor din fonduri publice.

Întâlnirea de la Alba-Iulia a fost organizată în așa fel încât a dat partenerilor posibilitatea de a prezenta evenimentele locale pe care le-au organizat și pe baza feedback-ului să identifice cum pot fi metodele îmbunătățite și / sau adaptate. Pe lângă acestea, participanții au avut posibilitatea să treacă prin cciclul de viață al proiectului, să raporteze evenimentele lor locale și să viziteze două întreprinderi sociale diferite.

Prima întreprindere socială a fost o fabrica producătoare de cutii de depozitare de peleți si de arme. Întreprinderile sociale cu fonduri UE alocate prin Fondul Social European. Fabrica este situată într-o zonă defavorizată economic și a început cu 10 de angajați de sex masculin care provin din diferite medii defavorizate precum: abandon școlar, minoritatea rromă și / sau șomeri.

Cea de a doua întreprindere socială a fost, de asemenea, finanțat prin Fondul Social European și gestionat de către ONG-ul „Eu sunt”. Intreprinderea socială oferă patru tipuri de servicii: terapia corpului (măsurarea undelor electromagnetice cerebrale, masaj etc.); consiliere, coaching, psihoterapie și arta ergoterapiei; nutriție și servicii de consiliere de organizare de evenimente.

Pentru mai multe informații despre asocierea și a vizitei sale de întreprindere socială: http://www.asociatiaeusunt.ro/

 

Proiectul este finantat de Comsia Europeana prin programul Erasmus+ si se va derula in perioada 1 martie 2015 – 28 februarie 2017.

 

Publicitate

Implementarea ghidului de instrumente dezvoltat în cadrul proectului Seeds în Puebla, Mexic

 A III-a întâlnire internațională în cadrul proiectului Seeds din Puebla, Mexic

În perioada 5- 12 Decembrie a avut loc cea de a III-a întânire în cadrul proiectului SEEDS în Puebla, Mexic care a adus împreuna cele 9 organizații partenere din cadrul proectului și anume: Suedia, România, Grecia, Finlandia, Italia, Argentina, Peru, Mexic și Brazilia.

Pe parcursul întânirii s-a lucrat cu testarea metodelor dezvoltate în întâlnirea precedentă din Italia. Pe lângă faptul ca participanții vor testa metodele pe care le vor multiplica în țara lor, acesția au participat la sesiuni despre cum să faciliteze workshop-uri sau cursuri.

Scopul a fost pregătirea participanților de a lucra la nivel local.

Ce este SEEDS – Social Economy Entrepreneurship Development Skills ?

Proiectul a fost finanțaț de Comisia Europeană prin programul Erasmus +.

Scopul proiectului este sa contribuie la dezvoltarea economiei sociale și a practicării antreprenoriatului social în sectorul non-guvernamental ca un instrument pentru asigurarea sustenabilității financiare și a dezvoltării organizaționale.

Obiectivele proiectului : 

  • promovarea conceptului de economie socială și de antreprenoriat social  în comunitate și între ONG-uri  implicate in proiect:
  • crearea unui instrument de dezvoltare competent în câmpul antreprenoriatului social și a managementului de proiect prin crearea și testarea a unui set de instrumente de lucru pentru formare;
  • dezvoltarea unui cadru pentru schimbul trans-sectorial de bune practici între asociații de antreprenoriat social și ONG-uri.

Prima întânire din cadrul proiectului a avut loc în Florina, Grecia între 11- 15 Iunie 2015.

În cadrul celei de a II-a întânire din cadrul proiectului, care a avut loc în Genova, Italia, în perioada 11-18 Septembrie 2016, participanții celor 9 țări au lucrat cu dezvoltarea unor module necesare pentru elaborarea unui workshop care să ajute ONG-urile interesate să lucreze cu antreprenoriat social.